Zimdals Arkitektkontor AB är ett enmanskontor som använder sig av dagens informationsteknik för att kunna arbeta i nätverk med skickliga aktörer på marknaden när projekten så kräver som för hotell, kontorshus, studentbostäder, hyreshus och radhusområden.

Vi vänder oss också mot privatkunder som vill bygga nytt eller vill förändra sin bostad.

Vi kan ta ett totalansvar för projektet från skiss, bygglov, färdiga bygghandlingar och administration och upphandling av byggprocessen.

Vi vill skapa rum och miljöer för människor att trivas och utvecklas i med moderna miljövänliga byggnader med omsorg i materialval och detaljer.

Vi är inte låsta vid någon speciell arkitekturstil. Huvudsaken är att slutprodukten blir bra och gärna överträffar kundens förväntningar så att hen återkommer till oss om det behövs i framtida projekt.